top of page
  • Obrázek autoraPetr Řezníček

Co se v oblasti digitalizace a použití bankovní identity v několika posledních měsících událo?

Legislativní zakotvení bankovní identity


1.1. 2021 vstoupily v platnost legislativní změny, které bankám, státu i soukromoprávním subjektům otevírají možnost využívání bankovní identity, jako bezpečného autentizačního nástroje pro ověření klienta v online prostředí. K dispozici pro vyžití je více než 5,5 milionů důvěryhodných identit, což je jistě dostatečná klientská základna, k výraznému rozhýbání českého digitálního prostředí.


Připojení prvních bank na NIA - ČSOB a ČS


Česká spořitelna a.s. a ČSOB a.s. byly prvními bankami v České republice, které ukončily testování propojení bankovní identity a informačních systémů českého státu. Klienti těchto bank tak mohou, od ledna 2021 ověřovat platnost svých osobních dokladů, nahlížet do bodového systému řidiče, výpis z katastru nemovitostí, případně, založit datovou schránku, či vyzvednout e-recept.


Logicky následovalo postupné připojování dalších bank, mezi něž se v průběhu března zařadily Air Bank, Komerční banka a Moneta Money bank.


“Je skvělé, že jsme třem z výše uvedených bank pomohli tuto úlohu vyřešit. Zpřístupnění bankovní identity klientům dalších bank závisí na získání akreditace Ministerstva vnitra.”, dodává Radomír Pravda, sales manager společnosti Monet+.

Bankovní identita - eidentita - portál občana
Bankovní identita - eidentita

Široká shoda napříč trhem - sjednocení na jednoho agregátora


Za účelem poskytování bankovní identity vznikla společnost Bankovní identita, a.s., která bude službu ověření identity a podpisu dokumentů pomocí bankovní identity poskytovat. Pro zjednodušení dále pouze BankID. U jejího zrodu stály 3 největší české banky - Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s. a Komerční banka a.s.. I přes počáteční neshody, došlo v průběhu února 2021 k potvrzení o spolupráci mezi většinou českých bank. Ke spolupráci na sjednocení standardu bankovní identity se se společností Bankovní identita, a.s. dohodly Air Bank a.s., Equa bank a.s., Fio banka, a.s., mBank S.A., MONETA Money Bank a.s., Raiffeisenbank Česká republika a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a připojily se k zakládajícím bankám.


Reálné využití v daňovém portálu


Po prvotním spuštění přihlašování se do Portálu občana, se služby nabízející ověření díky bankovní identitě, neustále rozšiřují. Od 1.3.2021 je možné využít bankovní identitu i pro přihlášení se v upraveném portálu Ministerstva financí a Finanční správy.


Dále se občané mohli s využitím bankovní identity registrovat při Sčítání lidu, domů a bytů 2021.Bankovní identita - sčítání 2021 - ČSOB
Bankovní identita - sčítání 2021

bottom of page